VSTUPENKY

Pre tých rýchlych máme skvelú akciu, prvých 300ks vstupeniek len za 28€ na 2 dni.

Po vypredaní cena zrastie na 34€ ! Cena jednodňovej vstupenky je až do 1000ks len 20€ na deň. V piatok 5.7.2024 vystúpia Heľenine oči, Peter Bič Project, Kmeťoband, Ploštín Punk, Ščamba, Sám Sebou a ukončí to Drozďo & Demex. V sobotu 6.7.2024 sa môžete tešiť na DALIBORA JANDU s kapelou PROTOTYP, Gladiator, Emma Drobná, Drišľak, Maduar, Sokoly a PACI PAC. Deti do 10 rokov majú vstup zadarmo v sprievode rodičov. Deti od 10 do 15 rokov majú dvojdňový vstup za 15€ a jednodňový za 10€.

V ponuke sú aj VIP vstupenky, dvojdňová za 250€ a jednodňová za 150€. V cene je VIP stan kde chodia účinkujúci, možnosť spoločnej fotografie, autogramiáda, občerstvenie, alko a nealko nápoje.

VSTUPENKY zakúpite v sieti www.predpredaj.sk ale aj osobne v Námestove – Papiernictvo Triomat na Hviezdoslavovom námestí a na partnerských predajných miestach v zozname – https://predpredaj.zoznam.sk/sk/stranka/predajne-miesta/

ZŤP zľavy sa neuplatňujú.

ZŤP S vozíčkar – ZŤP S so sprievodom:

Zľava na mieste 50% z aktuálnej ceny na mieste. (predložiť doklad ZŤP S)
(v predpredaji sa nedá zakúpiť.)
Sprievodca vozíčkara má nárok na zľavu 50% z aktuálnej ceny na mieste.
(v predpredaji sa nedá zakúpiť.)

Vstup do areálu festivalu je povolený iba s platným preukazom ZŤP-S, v ktorom sa definuje, že osoba potrebuje mať so sebou sprievodcu.

Vstup je povolený len v sprievode uvedenej osoby, samostatný vstup pre sprievodcov nie je možný.

Vážení priatelia, fanúšikovia, každá akcia má svoje pravidlá a podmienky a my Vám prinášame tie naše.Robíme to pre vašu bezpečnosť a kvôli vášmu komfortu.

VŠEOBECNÉ  PRAVIDLÁ  A  PODMIENKY :

1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa. Organizátor nie je zodpovedný za prípadné zrušenie už začatej akcie z dôvodu nepriaznivého počasia alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorú organizátor nevie ovplyvniť.
2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.
3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – TYVEK náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedená z festivalových priestorov. náhodné kontroly identifikácie budú trvať počas celej akcie.
4. Identifikačný TYVEK náramok je každý návštevník povinný mať na zápästí, pokiaľ s touto podmienkou nesúhlasí, bude mu vrátené vstupné a opustí areál akcie.
5. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, straty a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa vstupenky alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.
6. Vstup do areálu akcie je na vlastné riziko.
7. Vstup návštevníkov na festivalové pódium alebo prípadné skákanie z pódia do davu, tzv. STAGE DIVING, je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu, bez nároku na refundáciu nákladov.
8. Oprávneným  vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.
9. JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, vlastné nápoje v plastových fľašiach, vlastné jedlo, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov ).
10. V areáli akcie a pred jej areálom je prísne zakázané rozkladať oheň.
11. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.
12. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.
13. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp, nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.
14. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.
15. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.
16. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu, bez nároku na refundáciu nákladov.
17. VAROVANIE ! nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.